http://lovepowerman.com

İslam Tarihin den Seçmeler’ Kategorisi için arşiv

HZ. HÂLİD B. VELÎD (r.anh) HZ. HÂLİD B. VELÎD (r.anh) Hz. Peygamberin, hakkında "ne güzel kul" diye buyurduğu sahabî. Nesebî, Hâlid b. Velid b.Mugire b. Abdillah b. Amr b. Mahzum. Annesinin ismi Lübâbe olur. Hz Meymune'nin yakın...

Gönlüm Râzı Olmaz Allâh Rasûlü (sav), İslâm’ı öğretmek üzere etraftaki kabîlelere muallimler gönderirdi. Adal ve Kâre Kabîleleri de Allâh Rasûlü’nden kendilerine muallim göndermesini istemişlerdi. Bu kabîleler için on...

İmam Muhammed Bakır (a.s) Ehl-i Beyt İmamlarının beşincisidir. Bir rivayete göre İmam Muhammed Bakır (a.s) Medine’de Hicretin 57. yılı Recep ayının Cuma günü gözlerini dünyaya açmıştır.[1] Ama şeyh Abbas Kummî, “Kurret’ul-...

HZ. ABDULLAH BİN AMR BİN EL-ÂS (r.anh) Ashâbın ileri gelen fâkihlerinden ve aynı zamanda Abâdile*den olan sahâbi. Ebu Muhammed veya Ebu Abdurrahman künyesiyle tanınan Abdullah, Amr b. As'ın oğlu idi. Annesi de Râita (Reyta) binti...

kadın sahabelerımız Afra Hatun (r.a.) Âtike Binti Zeyd (r.a) Cemile Binti Sabit (r.a) Dürre Bint-i Ebi Leheb (r.a) Erva Binti Abdülmüttalib (r.a) Esma Bint-i Umeys (r.a) Esma Binti Yezid (r.a.) Fatima Bin Esed (r.a.) Fatime- Bint-i...

YEMENLİ MÜ’MİNLER Huzeyfe el-Yeman ile babası Huseyl Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretini duyup Medine’ye gelmek üzere yola koyulduklarında, gün, Bedir savaşı öncesiydi. Medine yolundaki Huzeyfe ve babası, Bedir kuyusu yakınlarına...

Yavuz Sultan Selim Han, Mısır’ı fethettiğinde, idareyi eline alıp kendi hakimiyetini yerleştirmek için bir süre orada kalmış. Bu sırada bir çadırda kalıyormuş. Çadırı süpürüp temizleyen, yemeği yapan Mısırlı bir cariye varmış...

Medine’nin kadınları hem güler yüzlü, hem de güzeldirler Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser Öylesine sıcakkanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba...

Lût -aleyhisselâm-, çok ağır şartlar altında, -bir nakle göre- 40 sene mücâdele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlâksızlıklar artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Sodom halkı azâb-ı ilâhî tehdîdini dahî...

Tufan’dan sonra, Hadramut civarındaki Ahkaf bölgesinde, Ad kavmi ortaya çıkmıştı. Canla başla çalışarak toprağı işlemiş, memleketlerini imar etmiş ve ileri bir medeniyet kurmuşlardı. Fakat zenginlik ve refaha ulaşınca doğru yoldan...