http://lovepowerman.com

DUALAR’ Kategorisi için arşiv

BANA ÖYLE BIR GÖNÜL VER KI:

17 Temmuz 2010 | Kategori: DUALAR

BANA ÖYLE BIR GÖNÜL VER KI: Bir kuruluşun tepe noktasında yetkili olsam bile, bunu asla başka ...şekilde kullanmamalıyım. Günlük yaşamda 'ben' yerine, daha çok 'sen' sözcüğünü kullanabileyim... BANA ÖYLE BİR SEVGİ VER...

DİİKAT :Resmi tıklayınca büyür Rahat okunur Bismillahirrahmanirrahim” ile dergâh-ı ulûhiyetin kapısının tokmağına dokunuyoruz. Rabbimiz yücelerden yüce! O’na sonsuz hamd u senalar olsun. Bütün mahlukatı O’nu, her lahza...

Amin Diyelim Bu Duaya

20 Haziran 2010 | Kategori: DUALAR

Ey şan şeref ve İzzet sahibi ALLAH’IM Ey Alemlerin En büyüğü,en mükemmeli Senden izzet ve kudret istiyoruz Yolunda savaşan mücahidlere yardım et ALLAH’IM onların her daim yanındasın ve onlarda seninle Onlara zafer ver ve onları...

DUA (Eden Bulur)..

20 Haziran 2010 | Kategori: DUALAR

Ehlullah; irşat eserlerinde haksızlık ve zulüm karşılığı olaylardan şöyle bir misal anlatır: Bir gün Musa Aleyhisselam: - Ya Rabbi! der, bazı insanlar zalimin yaptığı yanına kalıyor sanıyorlar. Halbuki senin adaletin eninde...

Amin diyen

11 Haziran 2010 | Kategori: DUALAR

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselatü vesselamü ala rasulüna Muhammedin veala alihi ve eshabihi ecmain. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.Vetüb alayna ya Mevlana inneke entet tevvabürrahim.Vahdina ve...

Ezberlediklerin de hafızanda kalsın

31 Mayıs 2010 | Kategori: DUALAR

Hz. Peygamber’in Bu Hususta Hz. Ali’ye Öğrettiği Dua - Rasûlullahın yanında bulunuyorduk. Hz. Ali ansızın çıkıp geldi ve “Anam babam sana feda olsun, Kur’ân-ı Kerim’in hıfzettiğim kısmı benim hafızamdan siliniyor. Onu bir...

Peygamber Efendimiz namazın akabinde duâlarına başlarken önce, “Rab olarak Allahı, dîn olarak İslâmiyeti, Peygamber olarak da Muhammed aleyhisselâmı kabul ettim ve buna râzı oldum.” der sonra da: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli...

4444 kere Salât-ı Tefriciye

19 Mayıs 2010 | Kategori: DUALAR

Soru:Ben rahatsızım. Bazı dini kitaplarda 4444 kere Salât-ı Tefriciye duâsını okuyanın Allah (c.c.) dileğini kabul eder diye yazıyor. Hastalığım için okumak isterim. Sizce bu doğru mudur? Cevap:Öncelikle sizin de bizim de...

Evden Çıkarken okuncak dua Resûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) Hâne-i Saâdet'inden çıkarken okuduğu duâsı şöyledir: ........................................................................................... "Bismillâh....

DUÂNIN FAYDALARI:

08 Mayıs 2010 | Kategori: DUALAR

A. DUÂNIN FAYDALARI: 1- Duâ, Allah'tan hidayet ve başarı talebidir. Duâ insanı başarıya ulaştırır. 2- Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereketlenmesine vesile olur. 3- Duâ, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı...