http://lovepowerman.com

SALAT-Ü SELAM’ Kategorisi için arşiv

SALAVAT-I ŞERİFE Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatı üzerine yemin etmiş, yüce ismini, onun ismiyle birlikte zikretmiş ve zatı uluhiyyesine imanı, onun nübüvvetine iman şartına bağlamıştır....

YARABİ EZELDEN EBEDE

24 Mayıs 2010 | Kategori: SALAT-Ü SELAM

YARABİ EZELDEN EBEDE YARATIĞIN YADA YARATACAĞIN TÜM ALEMLERİN SAYISINCA O ALEMLERDEKİ TÜM MADİ, MANEV,İ UHREVİ,CİSMANİ, YADA BİLMEDİĞİMİZ HAL YADA DURUM DAKİ VARLIKLARIN ADEDİNCE O VARLIKLARIN EN UFAK YAPI TAŞLARI ADEDİNCE BİZE...

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El...

FETHİYE SALATI:

08 Mayıs 2010 | Kategori: SALAT-Ü SELAM

FETHİYE SALATI: ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina MUHAMMEDinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim. ÜMMİYE...

SALATİ TEFRİCİYE

23 Nisan 2010 | Kategori: SALAT-Ü SELAM

SALATİ TEFRİCİYE İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için...

not: duaların üzerine tıklayınca büyüyecektir. adlı siteden alınmıştır Hazılayanlardan Allah c.c razı olsun cok güzel bir...

KEVSER HAVUZUNDAN KANA KANA İÇMEK İSTEYENLERİN OKUYACAĞI SALAVAT Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve...