http://lovepowerman.com

Nisan, 2010 için arşiv

Opera 10.52 for Windows (..... .tıkla.... )

eMule 0.50a eMule Project - 3.23MB (Open Source) eMule is a filesharing client which is based on the eDonkey2000 network but offers more features than the standard client. •Clients use several networks to create one reliable network. (ED2K,...

Günah İşleyen Kimsenin Kafir Olduğu İddiasının Reddi -Eğer bir kimse "günah işleyen kimse kâfirdir", derse, onun sözünü boşa çıkaracak cevap nedir? diye sordum. Şöyle söyledi: -Ona şöyle cevap verilir: "Yûnus'u da an. Hani o...

AnyDVD HD comes with same functionality as AnyDVD, but with additional features for full Blu-ray Disc and HD DVD support, including decryption of Blu-ray (BD+ and AACS) and HD DVD (AACS) movies. Allows you to watch movies over a digital display...

Fıkhu’l-Ekber den

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tevhidin aslı, buna îman etmenin en doğru yolu şudur: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, hesap, mizan, cennet ve...

Günah İşleyen Kimsenin Kafir Olduğu İddiasının Reddi -Eğer bir kimse "günah işleyen kimse kâfirdir", derse, onun sözünü boşa çıkaracak cevap nedir? diye sordum. Şöyle söyledi: -Ona şöyle cevap verilir: "Yûnus'u da an. Hani o...

KADER BABI

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

KADER BABI Bize Ali b. Ahmed, Nusayr b. Yahya'dan haber verdi. O da Ebû Muti'nin şöyle söylediğini duyduğunu nakletti: Ebû Hanîfe (Allah ondan razı olsun) şöyle dedi: Bize Hammad'ın, İbrahim'den, İbrahim'in de Abdullah b. Mes'ud'dan...

İMAN BABI

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

İMAN BABI Eğer: "îmanın yeri neresidir?" diye sorulursa onun kaynağının ve yerinin kalb olduğu, fer'inin de cesette bulunduğu söylenir. Eğer: "O parmağında mıdır?" diye sorulursa, "Evet" de. Eğer: "Parmak kesilince îman nereye...

ALLAH’IN DİLEMESİ

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

ALLAH'IN DİLEMESİ -Allah yaratmayı dilemediği bir şeyi emretmiş fakat bir şeyi emretmediği halde yaratmış mıdır? diye sordum: -Evet, dedi. -Bu nasıl olur? diye sordum. -Allah kâfire müslüman olmayı emretmiş, fakat kâfir...

FIKHU’L EBSAT

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

FIKHU'L EBSAT Hamd Âlemlerin Rabbına, Salât ve Selâm Efendimiz, Hz. Muhammed ve O'nun Âl ve Ashabına.. İmam Ebû Bekr Muhammed b. Muhammed el-Kâşânî, Ebû Bekr Alâu'd-Din Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî'den rivayet etti. Bize...