http://lovepowerman.com

Amin Diyelim Bu Duaya

20 Haziran 2010 | Kategori: DUALAR

Ey şan şeref ve İzzet sahibi ALLAH’IM
Ey Alemlerin En büyüğü,en mükemmeli
Senden izzet ve kudret istiyoruz
Yolunda savaşan mücahidlere yardım et
ALLAH’IM onların her daim yanındasın ve onlarda seninle
Onlara zafer ver ve onları güçlendir
Allah’ım onların görüşlerini birleştir,
Onların silahlarını aynı hedefte birleştir
Kelimelerini birleştir
Ve Allah’ım onların kalplerini ıslah et,
Allah’ım o mücahidleri kendi elinle düşmanlardan koru
Allah’ım düşmanlarının birliklerini yerle bir et
Ve onların birliklerini mahvet
Ve onların gücünü zayıflat
Ve onların gönüllerine korku yerleştir
Allah’ım bizim kaderimiz senin elindedir,
Ve bizim işlerimizin tümü sana döner
Ve bizim durumumuzdan habersiz değilsin
Bizim ızdırabımızı sana bildiririz
Üzüntümüzü ve şikâyetimizi de sana bildiririz
Zalimlerin adaletsizliğini, yalnız sana şikâyet ediyoruz
Ve facirlerin zulmünü
Ve ihanet eden suçluların cezasını
Sanadır Allah’ım hristiyanların tüm kinini nefretini, adaletsizliğini sana şikâyet ediyoruz
Allah’ım karanlığı (kötü hükümdarlar) zalimler gerçekten uzattılar
Dinsizlerin kinleri derine uzanmış ve yöneticiler ve suçlular….
ALLAH’IM
Onların üzerine doğruluk eli gönder
Kötülüğü onunla kaldır
Bizim izzetimizi geri döndür
Ve onunla düşmanımızı yok et
Allah’ım, onların zulüm ve adaletsizliklerini sana bildiriyoruz
Allah’ım, küfrün ve fesadın merkezi olan amerika’nın kuvvetini başlarına geçirKaynakwh: Amin Diyelim Bu Duaya
Allah’ım onların tümü senin farkında
Onlar senin arzında fesadı yayıyorlar
Onlar senin kullarını öldürdü
Ve onlar Senin dinini aşağıladılar
Allah’ım Sen hepsinden haberdarsın ve hepsinden güçlüsün
Allah’ım onlara gücünle karşılık ver
Allah’ım onlara Ad kavmine gönderdiğin fırtınayı gönder
Ve onlara Semud’un çığlığını
Nuh kavminin tufanını gönder
Allah’ım gökyüzünü onların başlarına geçir
Ve yeryüzünden dağıtKaynakwh: Amin Diyelim Bu Duaya
Allah’ım onların devletlerini parçala
Allah’ım onların ülkelerini böl ve şiddetle parçala
Hay ve Kayyum olan Allah’ım
Kullarını güçlü yumruklar kıl
Allah’ım mücahidlere direnişli kalmayı bahşet
Allah’ım esir kardeşlerimize hürriyet nasip et
Allah’ım onları tutsaklıktan kurtar,
Allah’ım onları güçlü kıl
Allah’ım onların imanlarını muhafaza et
Allah’ım onları kalelerine ulaştır
Allah’ım onlara işkenceden kurtuluş yarat
Allah’ım kâfirleri zulümleriyle yok et
Sen güç ve kudret sahibisin
Allah’ım kâfirlerin hırsını, öfkesini kendilerine çevir, hedeflerini başlarına yık
Ve kâfirlerin tuzaklarını başlarına geçir
Ya Âlemlerin Rabbi
Ya Hay ve Kayyum olan
Ya Celal ve İkram sahibi
Ya duaları duyan, ya dualara icabet eden
Tüm dualarımız sanadır
“Bana dua edin dualarınıza icabet edeydim”
ALLAH’IM DUALARIMIZA İCABET ET
Ya Hay ve Kayyum olan Allah’ım
Göklerde ve yerde sınırsız güç sahibi olan Allah’ım
Mescid-i Aksa’yı, Yahudi zulmünden kurtar
Allah’ım her karanlık kâfirden Mescid_i Aksa’yı kurtar
Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım
Bütün canlılar sana boyun eğmektedirler
Sen rahmet edicisin
Ey nefisleri tek olarak yaratan Allah’ım
Allah’ım sen çok yücesin
Ey mükemmel güç sahibi Allah’ım
Senden İslam ve Müslümanlara izzet vermeni istiyoruz
Ya Hay ve Kayyum olan Allah’ım
Allah’ım ulema ve emir sahiplerini koru
Ve senin yolunda olan muhlisleri
Ve bizim makamımızı iyliği emir kötülüğü men edenlerin makamına yükselt
Ya Hay ve Kayyum olan Allah’ım
Ey Celal ve İkram sahibi
Nefislere iman bahşet Allah’ım
Onların şereflerini dualarımla karala
Ve hallerini göster
Allah’ım onların kaderini ızdırap olarak yaz
Ve onların kaderini felaket kıl
Allah’ım onların sağlıklarını, hastalığa çevir
Ve afiyetlerini hastalığa çevir
Ve zenginliğini fakirliğe çevir
Ve kuvvetini zaafa dönüştür

EL CİHAD-İ Fİ SEBİLİLLAH
2 Yorum yapılmış Amin Diyelim Bu Duaya

Avatar

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

12 Mart 2012 Saat 08:46

EFENDİMİZİN OKUDUGU KISA DUALAR
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.

Allah’ım, tembellikten,cimrilikten,korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız.
Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız.
Allah’ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru!
Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme!
Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!
Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından koru!
Allah’ım, bizleri dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!
Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırız.
Allah’ım, senden, bilip bilmediğimiz her hayrı ister, her şerden sana sığınırız.
Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!
Allah’ım, günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver!
Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
Allah’ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım et!
Allah’ım, bizi çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!
Allah’ım, ilmimizi arttır!, Ya Rabbi, ölümü bizlere kolaylaştır!
Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp,beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!
Allah’ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip et!
Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz.
Allah’ım, her zorluğu bizlere kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!
Allah’ım, kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru!
Allah’ım, bizleri ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!
Allah’ım, iyiliklerimizi gizleyen, kötülüklerimizi yayan hilekâr dosttan sana sığınırız.
Allah’ım, bizler fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!
Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırız.
Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!
Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı Senden istiyoruz.
Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri bizlere ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru!
Ya Rabbi, bizleri işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!
Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırız.
Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!
Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız.
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!
Bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizleri koru!
Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir!
Selamün kavlen min Rabbin Rahim. .. Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike
Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.
Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyoruz.
Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya, asfiya ve onların iman etmiş ümmetlerine,ehli beyti Mustafa’ya ,ailelerine, ailelerimize,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine, Senin sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, akrabalarımıza,erenlere, şakirtlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline, Senin rızası için çalışanlara,meleklere, zebanilere; yarattıkların adedince,atom tanecikleri, moleküller,ışık huzmeleri, yağmur, kar,kum ,buz taneleri, yapraklar,sayılar, harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar ve nefesleri adedince ,Allah’ı tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar, dualar , salavatlar ve Efendimizin Şefaati birlikte Rabbim Senin Rahmetin ve affın ve sıfatlarınla beraber selamımız ve hediyemiz olsun.(El Fatiha)

Avatar

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

12 Mart 2012 Saat 08:46

OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR
1-”Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.”
(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi esbahtü (emsaytü) ala dini inni ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe’aslıhlî şe’nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
19-”Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami.”
20-”Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.”
21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

22-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
23Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
24-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

25-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
26-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
27-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

28-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

29-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

30-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

31- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

32-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

33-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

34-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha

Yorum Yapın