http://lovepowerman.com

Neden Yahudiler Bu Kadar Güçlü!!!

14 Temmuz 2010 | Kategori: Bunları biliyormuydunuz ?

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi var, Kuzey ve GüneyAmerika’da yedi milyon, Asya’da beş milyon, Avrupa’da iki milyon ve Afrika’da 100,000 kişi.
Tek bir Yahudiye 100 tane Müslüman düşmektedir. Buna rağmen Yahudiler tüm Müslümanların toplamından yüz kez daha güçlüdürler. Nedenini hiç merak ettiniz mi?
Tüm zamanların en etkin bilim adamı ve Time dergisi tarafından ” Yüzyıl’ın Adamı ” seçilen Albert
Einstein bir Yahudiydi. Psikanalizin babası Sigmund Freud bir Yahudiydi. Karl Marx, Paul Samuelson ve Milton Friedman da öyle.

İşte size ürettikleriyle tüm insanlığa zenginlik katmış olan Yahudilerden bazıları:

**Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini verdi.
**Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.
**Albert Sabin çocuk felci aşısını daha da geliştirdi.
**Gertrude Elion lösemiye karşı ilacı verdi.
**Baruch Blumberg Hepatit B aşısını geliştirdi.
**Paul Ehrlich frengiye karşı bir tedavi buldu. (cinsel temasla bulaşan bir
hastalık).
**Elie Metchnikoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmalarıyla Nobel ödülü
kazandı.
**Bernard Katz nöromüsküler iletişim ( kas -sinir sistemi arası iletişim )
alanında Nobel ödülü kazandı.
**Andrew Schally endokrinoloji ( metabolik sistem rahatsızlıkları, diabet,
hipertiroid )
**Aaaron Beck Cognitive Terapi (akli bozuklukları depresyon ve fobi
tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemi) geliştirdi.
**Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi.
**Gerald Wald insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü
kazandı.
**Stanley Cohen embriyoloji ( embriyon ve gelişimi çalışmaları ) dalında
Nobel aldı.
**Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yarattı.
Müslümanlar da dahil tüm hastalar Yahudilerinbu buluşlarından yararlanıyor, sağlığına kavuşuyor.Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını, Benno Strauss pazlanmaz çeliği, IsadorKisse sesli filmleri, Emile Berliner telefonmikrofonunu ve Charles Ginsburg videotape kayıtmakinesini geliştirdi.Stanley Mezor ilk mikro-işlem çipini icad etti.
Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi.Son 105 yılda 14 milyon Yahudi bilim dalında100′ün üzerinde Nobel ödülü kazanırken,1.4 milyar Müslüman yalnızca üç Nobelkazandı.Neden

Yahudiler bu kadar güçlü ? Yahudi inancına bağlı ünlü yatırımcılar:

Ralph Lauren ( Polo ), Levi Strauss ( Levi’s Jeans ),Howard Schultz ( Starbuck’s ), Sergei Brin ( Google ),Michael Dell ( Dell Bilgisayar), Larry Ellison (Oracle ), Donna Karan ( DKNY),Irv Robbins ( Baskins &Robbins ) ve Bill Rosenberg ( Dunkin Dougnuts ).Yale Üniversitesi’nin Başkanı Richard Levin birYahudidir.Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen,Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, MichaelDouglas, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner,

Jerry Lewis ve Peter Falk’ın da Yahudi olduklarını biliyor muydunuz ?

Yönetmenler ve yapımcılar arasındaki Yahudiler: StevenSpielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaaron Spelling(Beverly Hills 90210 ), Neil Simon ( The Odd Couple ),Andrew Vaina ( Rambo 1 /2 / 3 ), Michael Mann (Starzky and Hutch ), Milos Forman ( One Flew Over The
Cuckoo’s Nest, Amadeus ), Douglas Fairbanks(TheThief of Baghdat ), Ivan Reitman ( Ghostbusters ),Kohen Kardeşler, William Wyler.William James Sidis, 250-300 lük I.Q derecesiyledünyanın gördüğü en parlak insandır. Bilin bakalım hangi dine mensuptur?

Soru: Neden Yahudiler bu kadar güçlüdür?Cevap: Eğitim(Sorgulayıcı, Araştırıcı, Yaratıcı)
Soru: Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür? Cevap: Yanlış Eğitim veya Sıfır Eğitim(Din Eksenli,

Sorgusuz, Araştırmasız, Ezberci)Gezegenimizde yaklaşık 1 476 233 470 Müslüman
yaşamaktadır. Asya’da 1 milyar, 400 milyon Afrika’da, 44 milyon Avrupa’da, ve 6 milyon Amerika kıtasında. Toplam dünya nüfusu içinde her beş kişiden birimüslümandır. Her bir Hindu’ya iki müslümandüşmektedir, her bir Budist’e karşılık iki müslüman vardır ve her bir Yahudi’ye karşılık 100 adet Müslüman bulunmaktadır.

Neden Müslümanların bu kadar kalabalığa rağmenNeden güçsüz olduklarını hiç merak ettiniz mi ?Nedeni şudur İslam Konferansı Örgütü’nün ( OIC ) 57 üyesi ülkelerin tümünde 500 adet üniversite bulunmaktadır ve üniversite başına üç milyon Müslüman düşmektedir.

Sadece ABD’de 5758 üniversite vardır.2004 yılında Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ” Dünya
Üniversitelerinin Akademik Değer Listesi” hazırlamış ve ilginçtir ki Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiçbirinden ilk 500 e giren üniversite yoktur.UNDP tarafından toplanan verilere göre Hristiyandünyasında okuma-yazma bilenlerin oranı neredeyse % 90 ve bunlardan 15 Hristiyan çoğunluğa sahip ülkede okuma-yazma oranı % 100 dür.

Müslüman dünyasında buna çok zıt bir durum olarak bir ülkenin okuma-yazma oranı oranı yaklaşık % 40 olup,% 100 okur-yazar oranına sahip bir Müslüman ülke yoktur.

Hristiyan dünyasındaki “okur-yazar” ın % 98 i ilkokulu bitirmişken, Müslüman dünyasında bu oran % 50dir. Hristiyan dünyadaki okur-yazar ların % 40 ıüniversite mezunudur ve bu oran Müslüman dünyasında %2 ‘yi geçememektedir.Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı 230 olup her bilim adamına düşen Müslüman sayısı 1 milyon kişidir. ABD her 1 milyon Amerikalıyakarşılık yaklaşık 4000 bilim adamına, Japonya 5000 bilimadamına sahiptir.Tüm Arap dünyasındaki tam -zamanlı çalışan araştırmacı sayısı 35 000 kişidir ve her bir milyon Arap nüfusa 50 teknisyen düşmektedir. ( Bu sayı Hristiyandünyasında bir milyon kişiye 1000 teknisyendir. )

Ek olarak İslam dünyası gayrı safi milli hasılasının yalnızca % 0.2 sini araştırma- geliştirme bütçesiolarak ayırmaktayken Hristiyan dünyası % 5 oranındaaraştırma-geliştirme fonu ayırmaktadır.Sonuç: İslam dünyası bilgi üretebilecek kapasiteden yoksundur.

1000 kişiye düşen günlük gazete sayısı ve bir milyon kişiye düşen kitap çeşidi bilginin toplum içineyayılıp yayılmadığının iki önemli göstergesidir.Pakistan’da 1000 kişiye 23 günlük gazete düşerken bu sayı Singapur’da 360 dır.İngiltere’de her 1000 stand için 2000 çeşit kitap
bulunurken, Mısır’da kitap çeşidi 20 dir.Sonuç: İslam dünyası bilgi yayılmasınıgerçekleştirmekte başarısızdır. Bilgi uygulamasının önemli göstergelerinden biri ileriteknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki oranıdır.Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplamihracatın içindeki oran % 1, Suudi Arabistan’ın % 0.3,
Kuveyt, Fas, ve Cezayir’in aynı şekilde % 0.3 tür.Singapur’da bu oran % 58 ‘dir. Sonuç: İslam Dünyası bilgi uygulamasınıgerçekleştirememektedir

Neden Müslümanlar güçsüzdür ?Çünkü bilgi üretmiyoruz.
Neden Müslümanlar güçsüzdür ?Çünkü bilgiyi yayamıyoruz.
Neden Müslümanlar güçsüzdür ? Çünkü bilgiyi uygulamıyoruz.

Ve gelecek bilgi- temelli toplumlara aittir.İlginçtir, OIC üyesi 57 ülkenin gayrı safi milli
hasılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır.ABD, tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte, Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3.8 trilyon dolar ve Almanya 2.4 trilyon dolarlık üretimyapmaktadır.

( Satın alma gücü eşitlenerek hesaplama yapılmıştır. )Petrol zengini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar hep birlikte 500 milyardolarlık mal ve hizmet üretmektedirler ve bunların çoğu petroldür.Mal ve hizmet üretimi İspanya’da 1 trilyon doların üzerindedir. Katolik Polonya 489 milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi gerçekleşmektedir. BudistTayland 545 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır.İslam Dünyasının gayrı safi milli hasılasının tümdünya gayrı safi milli hasılası içindeki oranı hızla azalmaktadır.O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür ?

Cevap:*** Eğitim Yoksunluğu***Tam anlamıyla söylersek kaliteli eğitim yoksunluğu.***Çok kesin biçimde söylersek akılcı olmayan, din eksenli ve çağdışı eğitim.Dr.Faruk Saleem
Yazar, İslamabad Burada azda olsa yorumumu katıyorum.
Hitler’in de yahudi olduğu ileri sürülmekte.

Yahudiler 2.dünya savaşından sonra açtıkları tazminat davalarından kazandıkları astronomik rakamlarla 1948′de satın aldıkları Filistin toprakları üzerinde bir yahudi(İsrail) devleti kurdular.
Türkiye içinde aynı oyun oynanmakta. 1915 te olduğu söylenen sözüm ona ermeni soykırımının çığırtkanlığını yapanların nasıl emeller içinde olduklarını görmek hiçte zor değil. İlim ve bilim yolunda mesafe almadığımız sürece tüm dayatmalara seyirci kalacağımız muhakkak. Hukuk alanındaki kadrolaşma ve kutuplaşmalardan sonra Yargının bağımsızlığına da inancım kalmadı ama mazeret üretmeden her alanda çalışıp çabalayıp bir yerlere gelmek mutlaka bir köşeyi tutmak lazım.

NOT:
Müslümanların güçsüz oluşunun nedenleri arasında sayılan “din eksenli, çağdışı eğitim” tabirine katılmadığımı belirtmeden geçemiyeceğim. Zira Einstein, “Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır” demiştir.
Dinsiz ilim belki aklı tatmin eder, fakat kesinlikle gönlü karartır. Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü aydınlatır, fakat aklı karanlıkta bırakır…

AYILDIZ ORG DEN ALINTIDIR
1 Yorum yapılmış Neden Yahudiler Bu Kadar Güçlü!!!

Avatar

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

12 Mart 2012 Saat 08:43

EFENDİMİZİN OKUDUGU KISA DUALAR
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.

Allah’ım, tembellikten,cimrilikten,korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız.
Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız.
Allah’ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru!
Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme!
Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!
Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından koru!
Allah’ım, bizleri dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!
Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırız.
Allah’ım, senden, bilip bilmediğimiz her hayrı ister, her şerden sana sığınırız.
Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!
Allah’ım, günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver!
Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
Allah’ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım et!
Allah’ım, bizi çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!
Allah’ım, ilmimizi arttır!, Ya Rabbi, ölümü bizlere kolaylaştır!
Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp,beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!
Allah’ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip et!
Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz.
Allah’ım, her zorluğu bizlere kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!
Allah’ım, kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru!
Allah’ım, bizleri ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!
Allah’ım, iyiliklerimizi gizleyen, kötülüklerimizi yayan hilekâr dosttan sana sığınırız.
Allah’ım, bizler fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!
Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırız.
Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!
Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı Senden istiyoruz.
Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri bizlere ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru!
Ya Rabbi, bizleri işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!
Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırız.
Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!
Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız.
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!
Bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizleri koru!
Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir!
Selamün kavlen min Rabbin Rahim. .. Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike
Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.
Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyoruz.
Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya, asfiya ve onların iman etmiş ümmetlerine,ehli beyti Mustafa’ya ,ailelerine, ailelerimize,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine, Senin sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, akrabalarımıza,erenlere, şakirtlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline, Senin rızası için çalışanlara,meleklere, zebanilere; yarattıkların adedince,atom tanecikleri, moleküller,ışık huzmeleri, yağmur, kar,kum ,buz taneleri, yapraklar,sayılar, harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar ve nefesleri adedince ,Allah’ı tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar, dualar , salavatlar ve Efendimizin Şefaati birlikte Rabbim Senin Rahmetin ve affın ve sıfatlarınla beraber selamımız ve hediyemiz olsun.(El Fatiha)

Yorum Yapın