http://lovepowerman.com

Important Reasons why should you Exercise!

14 Temmuz 2010 | Kategori: SAĞLIK

Important Reasons why should you Exercise!

Live Longer

People who exercise lives longer than those who don’t

New brain cells development

Exercise stimulates the formation of new brain cells (neurons)10-11. Also, exercise strengthens connections between those cells. The areas of the brain that are stimulated through exercise are associated with memory and learning.

Cognitive and mental function enhancement

Physical activity improves cognitive performance, information processing and may delay cognitive impairment and dementia1-3. For instance, older adults who engage in regular physical activity have better performances in tests implying decision-making process, memory and problems solving.

And what about children? University of Illinois researchers12-13 have found that physical activity may enhance the academic achievements of children by improving their attention and working memory skills.

Prevention of cardiovascular disease

There is a direct relation between physical inactivity and cardiovascular death14.

Regular physical activity makes your heart, like any other muscle, stronger. A stronger heart can pump more blood with less effort. Regular exercise also prevents heart disease by lowering blood pressure, increasing good HDL cholesterol that transports fat away from the arteries and back to the liver for processing, reducing levels of bad LDL cholesterol that can form fatty deposits in the arteries and by preventing blood clots.

In a long-term Swedish study women and men who were physically active at least twice a week had a 41% lower risk of developing coronary heart disease than those who performed no physical activity

Cholesterol lowering effect

Physical exercise favourably influences blood cholesterol levels by decreasing LDL cholesterol, triglycerides and total cholesterol and increasing HDL cholesterol16-17.

Exercise itself does not burn off cholesterol like it does with fat. Physical exercise can positively alter cholesterol metabolism by increasing the production and action of several enzymes in the muscles and liver that function to convert some of the cholesterol to a more favorable form, such as HDL-cholesterol.

Prevention and control of type 2 diabetes

There is strong evidence from randomized controlled studies18-21 (e.g. Finnish Diabetes Prevention Study and the Diabetes Prevention Program in the USA) that moderate physical activity combined with weight loss and balanced diet can confer a 50-60% reduction in risk of developing diabetes among those already at high risk.

Regular physical activity may improve insulin resistance and glucose tolerance and is highly effective in preventing or delaying the onset of type 2 diabetes in persons with impaired glucose regulation.

Prevention of neoplastic (cancer) diseases

Evidence exists that physical activity may be associated with a lower risk of several common forms of cancer, most notably colon and breast cancer

Reduced risk of stroke

Research data indicates that moderate and high levels of physical activity may reduce the risk of total, ischemic, and hemorrhagic strokes28.

People who have good physical function after the age of 40 may lower their risk of stroke by as much as 50 percent compared to people who are not able to climb stairs, kneel, bend, or lift as well, according to research published in the December 11, 2007, issue of Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology.

Live Longer

uzun olanlara göre daha hayatını egzersiz İnsanlar

Yeni beyin hücreleri gelişme

Egzersiz yeni beyin hücreleri ( nöronlar) 10-11 oluşumunu uyarır. Ayrıca, egzersiz bu hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir. egzersiz ile uyarılır beyin alanları bellek ve öğrenme ile ilişkilidir.

Bilişsel ve zihinsel fonksiyon geliştirme

Fiziksel aktivite ve bilişsel performans , bilgi işleme geliştirir kognitif bozukluk ve dementia1 – 3 gecikme olabilir. Örneğin, düzenli fiziksel faaliyette yaşlılarda testlerinde daha iyi performans karar , hafıza ve problem çözme sürecini ima var.

Peki çocuklar ne olacak? Illinois Üniversitesi researchers12 – 13 bu fiziksel aktivite dikkatlerini geliştirmek ve hafıza becerilerine çalışarak çocukların akademik başarılarını artırabilir bulduk.

Önleme kardiyovasküler hastalık

Orada fiziksel hareketsizlik ve death14 kardiyovasküler arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Düzenli fiziksel aktivite, başka kas , daha güçlü gibi kalbin yapar. Güçlü bir kalp daha az çabayla daha fazla kan pompa olabilir. Düzenli egzersiz de kan basıncını düşürerek , arterlerde yağ mevduat oluşabilir ve kan pıhtıları engelleyerek kötü LDL kolesterol düzeylerini azaltarak yağ uzağa arterler ve geri işlem için karaciğer nakliye iyi HDL kolesterolü artırarak kalp hastalığı önler.

uzun vadeli bir İsveç çalışmada kadın ve fiziksel olarak aktif , en az haftada iki kez erkekti daha düşük olanlara hiçbir fiziksel aktivite gerçekleştirildi fazla koroner kalp hastalığı gelişme riski % 41 oldu

Kolesterol düşürücü etkisi

Fiziksel egzersiz olumlu LDL kolesterol, trigliserid ve toplam kolesterol ve HDL artan cholesterol16 -17 azaltarak kandaki kolesterol seviyesini etkiler.

Egzersiz kendisi kolesterol gibi yağ ile yok off yanmaz. Fiziksel egzersiz olumlu üretim ve eylem kas ve HDL- kolesterol gibi daha uygun bir form , bazı kolesterol dönüştürmek için işlevi karaciğer çeşitli enzimlerin arttırarak kolesterol metabolizmasını değiştirebilir .

Önleme ve tip 2 diyabet kontrolü

Orada randomize kontrollü studies18 -21 ( Finlandiya Diyabet Önleme Çalışması ve Diyabet Önleme Programı ABD’de örneğin güçlü kanıtlar ) orta fiziksel aktivite kilo kaybı ve dengeli beslenme ile arasında diyabet gelişme riski bir % 50-60 azalma görüşmek olabilir kombine yani Bu yüksek riskli zaten güncellenmiştir.

Düzenli fiziksel aktivite insülin direnci ve glukoz toleransı artırabilir ve yüksek önlenmesi veya yazın bozulmuş glukoz regülasyonu kişiler 2 diyabetin başlangıç geciktirmek etkilidir.

Önleme neoplastik ( kanser ) hastalıkları

Kanıtlar fiziksel aktivite kanser birkaç yaygın formları daha düşük bir risk ile ilişkili olabilir var , özellikle kolon ve meme kanseri

inme riskini azaltır

Araştırma verileri ve fiziksel aktivite düzeyi yüksek orta total , iskemik ve hemorajik strokes28 riskini azaltabilir gösterir.

göre 40 yaşından sonra 50′ye kadar yüzde , dirsek veya yanı sıra asansör merdiven, diz , tırmanmak mümkün olmayan kişilere göre inme riski azaltabilir iyi fiziksel fonksiyon kişiler , Aralık ayında yayınlanan araştırma 11 , 2007, Nöroloji sorunu American Academy Nöroloji tıbbi dergi .

Kaynak:Yorum Yapın