http://lovepowerman.com

Bir günlük namazın kazandırdıkları

21 Nisan 2010 | Kategori: Namaz Hakında

Bir günlük namazınkazandırdıkları
Namazın bütün ibâdetleri içine alan bir ibâdet olduğunu bilmem biliyormusunuz?
Konuyla ilgili bâzı teknik rakamlar vermek istiyorum:”
Günde 40 rekat namaz kılıyoruz
Bu 40rek-atın 17-si farz, 3-üvâcib, 20-si sünnettir”
Bir senede 14600 rekat namaz kılıyoruz”
Ramazan-da 600 rekat teravih namazıkılıyoruz” Toplam bir yılda 15200 rekat namaz kılmış oluyoruz”
Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı, kuşluk vaktindekılınan
duha namazı, gece kılınan teheccüt namazı gibi nâfile namazlar15200
rekat sayısı dışındadır*Namaz kılan bir mümin bir günlük
namazında neyi ne kadar zikrediyor; hiçdüşündünüz mü? Gelin ortalama
bir rakam çıkaralım:Namaz kılan bir mümin bir günde en az 40
def a Besmele çekiyor40 def a Fatiha sûresini okuyor80
def a Rabb imizin er-Rahman ismini söylüyor80 def a er-Rahim
ismini söylüyor213 def a ALLAH-u Ekber diyor120 def a
Sübhane Rabb iye l-Azim, diyor240 def a Sübhane Rabbiye l-Âlâ,
diyor15 def a Sübhaneke duâsını okuyor40 def a Semi
ALLAHu limen hamideh diyor40 def a Rabbena ve leke l-hamd diyor40
def a Âmin (Ya Rabbî! Duâlarımı kabul buyur) diyor33 def a
Zamm-ı Sûre okuyor21 def a Ettahiyyatü yü okuyarak
Peygamberimize selâm gönderiyor21 def a Kelime-i Şehadet i
söylüyor26 def a omuzundaki meleklere ve yanlarındaki
Müslümanlara Selâmveriyor13 def a ALLAHümme ente s-Selâmü ve
Minke s-Selâmu Tebârekte yaZelcelâli ve l-ikrâm, diyor13
def a Rabbenâ Âtina, duâsını okuyor13 def a Rabbenâğfirli,
duâsını okuyor15 def a ALLAHümme Salli selâvatını okuyor15
def a ALLAHümme bârik selavatını okuyor15 def a
Euzübillâhimineşşeytânirrâcîym diyerek şeytanın şerrindenALLAH a
sığınıyorBu zikrettiklerimiz sâdece namazın içinde okunanlardır
Namazdan önce vesonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamların
dışındadır60 yıl yaşayıp da kulluğunun gereklerini yerine
getiren bir mü mininyaptıklarını ve söylediklerini bu kadar yıl
hesabıyla hesaplayınbakalım, ne çıkacak karşınızaYa kulluk
şuurundan uzak, ibâdetlerden mahrum ömrünü zilletle geçirmişbedenini
ibâdetsizlik illeti (hastalığı) istila etmiş olanlara nediyeceksiniz
Gerçekten çok büyük kayıp içindeler değil mi? ALLAHşerlerinden
korusun ve kurtarsın…Yorum Yapın